Księgowanie leasingu maszyny, tak aby wprowadzić ją jako środek trwały i amortyzować

Zasady ewidencji środków trwałych użytkowanych na podstawie umów leasingu finansowego (bilansowo i podatkowo) oraz rozrachunków z tego tytułu precyzuje uchwała nr 16/11 Komitetu Standardów Rachunkowości. Zgodnie z wytycznymi  leasingobiorca powinien wprowadzić do swoich ksiąg rachunkowych przedmiot leasingu w wartości początkowej, którą stanowi niższa spośród:

  • wartości rynkowej przedmiotu leasingu, ustalonej na moment rozpoczęcia leasingu, lub
  • wartości bieżącej opłat leasingowych, ustalonej za pomocą stopy procentowej leasingu lub stopy procentowej korzystającego,

przy czym tak ustaloną wartość początkową przedmiotu leasingu zwiększa się o bezpośrednie koszty zawarcia umowy, montażu, przystosowania składnika do użytkowania itp. Drugostronnie wartość przedmiotu leasingu stanowi kwotę zobowiązania wobec finansującego, dlatego wprowadza się ją do ksiąg zapisem:

Wn konto 010 Środki trwałe

Ma konto 256 Rozrachunki z tytułu leasingu finansowego (w analityce: rozrachunki z tytułu przedmiotu leasingu).

Dodać należy, iż wartość tak ujętego zobowiązania stanowi sumę trzech wielkości, a mianowicie: opłaty wstępnej i końcowej zaliczanych w całości na poczet spłaty kapitału oraz części kapitałowych rat leasingowych. Jeżeli dana umowa zarówno w świetle przepisów prawa bilansowego, jak i przepisów prawa podatkowego, stanowi leasing finansowy, wówczas fakturę (pierwszą) za opłatę leasingową księguje się (w poniższym rozwiązaniu pominięto konto 300 Rozliczenie zakupu):

Wn konto 223 Rozliczenie podatku VAT naliczonego - podatek VAT (od sumy wszystkich opłat leasingowych)

Wn konto 256 Rozrachunki z tytułu leasingu finansowego (w analityce: rozrachunki z tytułu przedmiotu leasingu) - kwota netto opłaty wstępnej

Ma konto 256 Rozrachunki z tytułu leasingu finansowego (w analityce: rozrachunki z finansującym bieżące) -razem do zapłaty,

zaś zapłatę faktury:

Wn konto 256 Rozrachunki z tytułu leasingu finansowego (w analityce: rozrachunki z finansującym bieżące)

Ma konto 131 Bieżący rachunek bankowy.

Jeżeli w pierwszej fakturze ujęto cały podatek VAT, leasingodawca nie będzie wystawiał kolejnych faktur dokumentujących tę samą dostawę towarów, a jedynie "przypominał" o obowiązku zapłaty rat leasingowych poprzez np. wezwanie do zapłaty. Wówczas na podstawie dokumentu otrzymanego od finansującego – w terminach rat leasingowych – korzystający powinien zaksięgować:

Wn konto 256 Rozrachunki z tytułu leasingu finansowego (w analityce: rozrachunki z tytułu przedmiotu leasingu) - zarachowanie spłaty części kapitałowej raty leasingowej

Wn konto 759 Inne koszty finansowe - zarachowanie spłaty części odsetkowej raty leasingowej

Ma konto 256 Rozrachunki z tytułu leasingu finansowego (w analityce: rozrachunki z finansującym bieżące) -rata leasingowa do zapłaty.

Zapłatę raty leasingowej księguje się:

Wn konto 256 Rozrachunki z tytułu leasingu finansowego (w analityce: rozrachunki z finansującym bieżące)

Ma konto 131 Bieżący rachunek bankowy.

Data publikacji: 11/05/2017

Czy pytanie okazało się pomocne?

dobra odpowiedź

795

zła odpowiedź

687

Udostępnij:

Zadaj pytanie

Masz pytania?
Chcesz lepiej poznać ofertę?
Skontaktuj się z nami!

514 439 985

biuro.poludnie@go-leasing.pl

Skontaktuj się z Nami
Skontaktuj się z Nami

Ile kosztuje u nas leasing lub kredyt?
Szybko policz ratę leasingu lub
kredytu dla siebie?

Oblicz ratę leasingu
Oblicz ratę leasingu

Szukasz samochodu?
Pomożemy znaleźć najlepsze
auto dla ciebie!

Znajdź auto dla siebie
Znajdź auto dla siebie

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki działania mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce