Jak rozliczyć wypadek samochodowy spowodowany przez pracownika

Pracownik spowodował wypadek samochodowy. Samochód należący do spółki nie posiadał AC. Spółka zapłaciła za naprawę samochodu.

Czy może odliczyć VAT z faktury za naprawę?

Kosztami naprawy zostanie obciążony pracownik.

Czy należy go obciążyć w kwocie netto, czy brutto?

Czy wystawić pracownikowi fakturę VAT?

Kwestii wysokości obciążenia pracownika kosztami nie jest uregulowana przepisami i zależy od Państwa uznania. W takim przypadku nie należy wystawiać faktury VAT, lecz notę obciążeniową.

Przepisy nie uzależniają prawa do odliczenia VAT od posiadania OC. Dlatego też moim zdaniem możliwe jest odliczenie VAT z faktury dokumentującej jego naprawę.

Natomiast za naprawę samochodu kontrahenta - w mojej opinii - nie przysługuje Państwu prawo do odliczenia VAT, bowiem nie występuje tu związek z czynnościami opodatkowanymi.

Z ustaw o podatku dochodowym  wynika, że nie stanowią kosztu podatkowego wydatki na remonty powypadkowe, jeżeli samochód nie był objęty ubezpieczeniem dobrowolnym. Oznacza to, że o uznaniu wydatku na naprawę powypadkową za koszt podatkowy decyduje objęcie samochodu dobrowolnym ubezpieczeniem AC. Z pytania nie wynika, czy samochód osobowy, który uległ wypadkowi, był objęty również ubezpieczeniem dobrowolnym AC. Jednak ze względu na to, że jest to samochód użytkowany przez podatnika na podstawie umowy leasingu, należy przypuszczać, że tak właśnie jest. Jeśli samochód był objęty ubezpieczeniem dobrowolnym, to wydatek na naprawę powypadkową tego samochodu należy uznać za koszt uzyskania przychodów. W przeciwnym razie, tzn. w przypadku braku ubezpieczenia AC, wydatek na remont nie stanowi kosztu uzyskania przychodów.

Do 30.11.2008 r. kwalifikacja podatkowa wydatku dokonana na podstawie ustaw o podatku dochodowym wpływała na prawo (lub jego brak) do odliczenia VAT naliczonego. Od 1.12.2008 r. zasady odliczania podatku naliczonego od wydatków, które w podatku dochodowym nie są uznawane za koszty podatkowe, uległy zmianie. Obecnie podatnik może odliczyć podatek naliczony od wydatku, który według przepisów ustaw o podatku dochodowym nie stanowi kosztu uzyskania przychodów. Oznacza to, że brak dobrowolnego ubezpieczenia AC nie wpływa już na odliczenie VAT od wydatku na naprawę powypadkową pojazdu. Niezależnie od tego, czy firma zaliczy do kosztów uzyskania przychodów wydatki na naprawę powypadkową samochodu, czy też nie (co jest związane z posiadaniem dobrowolnego ubezpieczenia AC), co do zasady przysługuje jej prawo do odliczenia podatku naliczonego, który wynika z faktury dokumentującej taką naprawę.

Jeżeli więc wydatek na wykonanie naprawy powypadkowej samochodu jest związany z wykonywaniem czynności opodatkowanych, to podatnik ma prawo do odliczenia VAT naliczonego od tego wydatku. Jednak należy pamiętać o ograniczeniach w odliczeniu przy wydatkach samochodowych.

Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług - pełne prawo do odliczenie przysługuje mu m.in. w sytuacji, gdy pojazd samochodowy wykorzystywany jest wyłącznie do jego działalności gospodarczej. Pojazd zostanie uznany za taki jeżeli:

  1. ustalone przez podatnika zasady używania pojazdu, dodatkowo potwierdzone prowadzoną ewidencją przebiegu pojazdu, wykluczają jego użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub
  2. konstrukcja pojazdu wyklucza jego użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że takie użycie jest nieistotne.


Zgodnie z przepisami spełnienie wymogów określonych w punkcie 2 stwierdza się na podstawie dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę stację, oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu zawierającego odpowiednią adnotację o spełnieniu tych wymagań.

Odnosząc się do odszkodowania, które ma zapłacić pracownik, przypomnijmy, że opodatkowaniu VAT podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Obciążenie pracownika za samochodu - jeżeli ma charakter odszkodowawczy - nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż nie mamy do czynienia z odpłatną dostawą towarów lub z odpłatnym świadczeniem usług w rozumieniu ustawy o VAT. Dlatego też obciążenie pracownika kosztami za zniszczenia może być dokonane poprzez wystawienie noty obciążeniowej.

Data publikacji: 04/05/2017

Czy pytanie okazało się pomocne?

dobra odpowiedź

680

zła odpowiedź

775

Udostępnij:

Zadaj pytanie

Masz pytania?
Chcesz lepiej poznać ofertę?
Skontaktuj się z nami!

514 439 985

biuro.poludnie@go-leasing.pl

Skontaktuj się z Nami
Skontaktuj się z Nami

Ile kosztuje u nas leasing lub kredyt?
Szybko policz ratę leasingu lub
kredytu dla siebie?

Oblicz ratę leasingu
Oblicz ratę leasingu

Szukasz samochodu?
Pomożemy znaleźć najlepsze
auto dla ciebie!

Znajdź auto dla siebie
Znajdź auto dla siebie

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki działania mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce