Czas od kiedy naliczać odpisy amortyzacyjne od maszyny zakupionej na raty?

Nasi klienci często mają pytania związane z okresem w jakim powinni dokonywać odpisów amortyzacyjnych (od kiedy / do kiedy). Załóżmy sytuację, że spółka cywilna kupiła na raty maszynę.

Kiedy można zacząć amortyzacje urządzenia jeśli została ona dostarczona w kwietniu, faktura została wystawiona w kwietniu, a płatności wymagane są odpowiednio przez 4 miesiące od kwietnia do lipca?

Maszynę można amortyzować od maja (standardowo) a nawet od kwietnia (przy spełnieniu dodatkowych warunków). Fakt późniejszej płatności nie ma najmniejszego znaczenia dla zasad amortyzacji.

Amortyzacji podlegają stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:

1) budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,
2) maszyny, urządzenia i środki transportu,
3) inne przedmioty

- o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy leasingu, zwane środkami trwałymi.

Jeżeli zatem maszyna w kwietniu została dostarczona w stanie kompletnym i zdatnym do użytku, w kwietniu należało wprowadzić ją do ewidencji środków trwałych.

Przy liniowej metodzie amortyzacji odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek lub wartość wprowadzono do ewidencji (wykazu) do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór. Suma odpisów amortyzacyjnych obejmuje również odpisy, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów;

W przypadku metody degresywnej, amortyzację nalicza się od miesiąca następnego po miesiącu wprowadzenia do ewidencji środków trwałych (wykazu).

Powyższe oznacza, że zarówno przy amortyzacji liniowej, jak i przy degresywnej odpisy powinny być naliczane od maja.

Wyjątkiem jest amortyzacja jednorazowa. Podatnicy, w roku podatkowym, w którym rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej oraz mali podatnicy, mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji, z wyłączeniem samochodów osobowych, w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50.000 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych. Podatnicy mogą dokonywać jednorazowych odpisów amortyzacyjnych nie wcześniej niż w miesiącu, w którym środki trwałe zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. W naszym przypadku oznacza to, że odpis jednorazowy może być dokonany już w kwietniu.

Data publikacji: 26/05/2017

Czy pytanie okazało się pomocne?

dobra odpowiedź

655

zła odpowiedź

744

Udostępnij:

Zadaj pytanie

Masz pytania?
Chcesz lepiej poznać ofertę?
Skontaktuj się z nami!

514 439 985

biuro.poludnie@go-leasing.pl

Skontaktuj się z Nami
Skontaktuj się z Nami

Ile kosztuje u nas leasing lub kredyt?
Szybko policz ratę leasingu lub
kredytu dla siebie?

Oblicz ratę leasingu
Oblicz ratę leasingu

Szukasz samochodu?
Pomożemy znaleźć najlepsze
auto dla ciebie!

Znajdź auto dla siebie
Znajdź auto dla siebie

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki działania mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce